Kontrola realizácie

V procese realizácie sa musíte rozhodnúť najmä v tom, či dielo, stavbu, zámer budete realizovať svojpomocne alebo dodávateľsky. V oboch prípadoch Vám ponúkam pomoc vo forme dozoru - kontrole nad realizáciou diela.

V prípade realizácie svojpomocne sa jedna o stavebný dozor.

V prípade realizácie dodávateľsky sa jedna o technický dozor.