Stavebno-technický dozor

Stavba domu či rekonštrukcia je náročný proces.

Aby Vaše očakávanie nebolo sklamaním ponúkam Vám odbornú pomoc vo forme stavebného - technického dozoru, prípadne pomoc či zabezpečiť realizáciu diela - vašich zámerov.